Arbetet med att omvandla observatoriet från ett vanligt till ett robotiserat observatorium fortsätter. Luckorna är tillverkade och nu fattas bara spåren på utsidan som skall hålla luckan på plats  samt motorerna som skall öppna och stänga luckan.

Fästet till teleskopet är på g så vi hoppas att kunna ta observatoriet i bruk igen senare i maj.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply


Twitter updates

RSS not configured

Sponsors