DSC_0079-001

Ett problem som kan uppkomma är att man får dubbelstjärnor på bilderna som man fotograferar, nu är det ju så att alla stjärnor inte är dubbelstjärnor utan något måste vara fel och i detta fallet så har man stött till kikaren eller så har något fäste inte varit riktigt åtdraget utan flyttat sig under drivsystemets gång. Kontrollera alla fästskruvar och undvik att röra kikaren under fotograferingen. Det kan även vara så att man inte har en fjärrutlösare till kameran utan måste röra kameran för att ta bilden, detta kan avhjälpas med att använda tidsfunktionen på kameran.